Ny skolgård

Frågor och svar kring skolgården

Hur länge kommer ombyggnaden att pågå?

Den nya skolgården beräknas vara klar den 30 september.

Under vilka tider på dygnet pågår arbetet?

Frånklockan 07.00 – 17:00 vardagar.

Vem ansvarar för projektet?

Ramböll Sverige AB

Blir det ny belysning?

Ny belysning kommer att installeras på skolgården med timer som stängs av kl. 22:00 alla dagar.

Vad kommer hända med träden?

Träden runt skolgården kommer att vara kvar men kommer att genomgå en rotsanering. Enligt arborister i Stockholms Stad är det en nödvändig åtgärd för trädens fortsatt välmående. De träd som står inne på skolgården kommer att tas ner. Några av dessa kommer att ersättas av nya träd.

Kommer staketet att bytas ut?

Ja, skolgården får ett helt nytt staket med grindförsedda ingångar.

Skall cykelställen åtgärdas?

Marken kring cykelställen tillhör Stockholms Stad och diskussioner förs kring att upprusta även cykelparkeringen. Ansvaret ligger dock på staden.