Platser kvar till tre kostnadsfria inspirationskvällar med Cecilia Christiansen

Välkommen till tre kostnadsfria inspirationskvällar!

Ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och skapande av nya kontaktnät

Att räkna i olika baser, del 1

Onsdagen 25 januari, kl. 17:00–19:00

Att räkna i andra baser ger oss en fördjupad förståelse för vårt positionssystem.

Att lära oss räkna i andra baser kan hjälpa oss att känna på hur det känns när yngre elever försöker lära sig positions systemet och vilka svårigheter som kan dyka upp när momentet introduceras för eleverna.

Under kvällen presenterar vi ett färdig lektionspaket med förslag på material som kan användas för att undervisa kring talsystem i olika baser.

Ni deltar aktivt i workshops och får prova på det konkreta arbetet med olika baser.

Vi riktar oss till lärare från åk 4 till kurs1 på gymnasiet.

Att räkna i olika baser, del 2

Onsdagen 8 februari, kl. 17:00–19:00

Vi bygger vidare på det vi lärde oss i Olika baser del 1. Den här gången lägger fokus på de fyra räknesätt, beräkningar med decimaler och omvandlingar mellan baserna 2, 8 och 16.

Vi rekommenderar att man gått del 1 för att få ut så mycket som möjligt av del 2, men du som inte gått del 1 kan också ha nytta av workshopen

Vi riktar oss till lärare från åk 6 till kurs1 på gymnasiet.

Serier och mönster

Torsdagen 16 feb. kl. 17:00–19:00

Att arbeta med talföljder, serier och mönster tidigt förbereder eleverna att kunna se matematiska samband och att förstå algebran.

Eftermiddagens innehåll:

Olika typer av serier från det konkreta till det generella

Exempel på hur man kan använda mönster i undervisning och hur dessa kopplas till algebra.

Diskussion kring hur man arbetar med mönster i klassrummet på flera olika nivåer och på flera olika sätt.

Vi riktar oss till lärare från åk 4 till kurs1 på gymnasiet.

Cecilia Christiansen och Sara Wedahl är två matematiklärare för årskurs 6-9. Cecilia arbetar på Carlssons skola i Stockholm. Ingvar Lindqvist-pris i matematik och kemi år 2000. 2010 fick hon Gleerups matematikstipendium med följande motivering; ”Med stort engagemang och uppfinningsrikedom kombinerar hon klok pedagogik med nya idéer, där tekniken blir ett redskap för att ge eleverna ökade möjligheter att utveckla sitt kunnande i matematik.”

Plats: Carlssons skola, Kommendörsgatan 31, Stockholm

Inspirationskvällarna är kostnadsfria. Vi bjuder på frukt.

Anmäl dig här

https://goo.gl/forms/JUPs0y9415mMcHHm1