​Antagning för barn födda t o m 31/12 2004

För att ert barn skall registreras i kön till Carlssons Skola ska ni göra er anmälan via vår anmälningsblankett.

Varje år antas till vår förskoleklass 66 elever som sedan förväntas gå sin grundskoletid på Carlssons Skola. 

Antagning till förskoleklass påbörjas i december året innan barnet fyller 6 år. Vi tillämpar syskonförtur, vilket försvårar och förvirrar för en del köande. Det beror på att det vid nyintagning av 66 sexåringar till förskoleklass kan medföra att antalet syskonförturer ökar. 

Då elevantalet och klasstorlekarna i stort sett är lika i alla årskurser blir det endast ett fåtal platser lediga i åk 1-9 varje år. Undantag har hittills varit mellan åk 5 och 6. 

De som tackar nej till eller inte svarar på erbjuden plats förlorar sin plats och får nyanmäla sig. 

Barn som inte erbjuds plats i förskoleklass meddelas detta per brev/mail efter avslutad intagning (i augusti) och får då samtidigt möjlighet att bekräfta att man vill att sitt barn ska köa vidare till övriga årskurser. De som inte svarar på förfrågan förlorar sin plats i kön. 

Välkommen med Er anmälan. 

Susanne Ridner
Rektor