Vision

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet.
Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne.
» Läs mer

Nyheter

Ny termin - Nya kunskaper

Glada barn i förskoleklass låter hälsa alla välkomna till en ny termin!

Under lovets två sista dagar har skolans lärare och pedagoger haft studiedagar och hållit workshops med fokus på fortsatt kompetensutveckling inom digitalisering enligt den reviderade läroplanen för grundskolan. Vi har även haft föreläsningar om varierad undervisning - ett av skolans identifierade utvecklingsområden för läsåret.

Läs mer

Inspirationskväll!

Att snabbt kunna bestämma om ett tal är delbart med 2, 3, 4, 5, osv. underlättar arbetar i matematik. Delbarhet och primtal kommer till nytta vid förkortning av bråk, problemlösning, faktorisering, osv.

Läs mer

Utbyggnad av innergården

Carlssons Skola har lämnat in bygglovsansökan för utbyggnad av innegården. Nu finns tjänsteutlåtandet inför beslut i stadsbyggnadsnämnden tillgängligt på Stockholms stads hemsida.

Läs mer

Sociala medier