Välkommen till Carlssons Skola

Något som förenar oss människor är viljan att utvecklas. Alla har vi olika förutsättningar och olika sätt att lära oss. Det måste skolan ta hänsyn till.

Carlssons Skolas mål är att eleverna ska upptäcka lusten att inhämta kunskaper, så att de fortsätter lära på gymnasienivå och i livet med bibehållen nyfikenhet och arbetsglädje.

Vår grundsyn är att alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor till goda kunskaper och färdigheter, att hjälpa barnen att växa till självständiga och trygga individer.

» Läs mer