Kvalitetsarbete

På Carlssons Skola vill vi hela tiden förbättra oss! Därför är kvalitetsarbetet en naturlig del av vår vardag.

Årligen låter vi elever, föräldrar och personal utvärdera vår verksamhet. Därmed blir det också lättare att sätta upp mål för nästkommande läsår. Arbetslagen får återkoppling på sitt arbete i varje årskurs och våra arbetsgrupper vet vad som kan utvecklas i framtiden, t.ex. STOP-gruppen som är vårt antimobbnings-team.

Under flera års tid har vi även utvärderat oss enligt SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.  Modellen är en hjälp för organisationer att själva utvärdera och förbättra sin egen verksamhet.

År 2010 placerade denna utvärdering vår organisation på nivå sex av de sju kvalitetsnivåer som definierats av SIQ. Detta resultat är enligt institutet mycket sällsynt. De gav bland annat denna respons på vår verksamhet: 

Organisationen har väl utvecklade, kundorienterade och systematiska angreppssätt, som är väl integrerade och tillämpas i alla viktiga processer. Samverkan är utmärkt mellan verksamhetens olika delar. Påtaglig kvalitetskultur i hela organisationen. Konkurrensförmågan stadd i ständig förbättring. Organisationen är bäst i klassen på många områden. 

Systematisk Kvalitetssäkring 16/17

I samband med denna utvärdering sammanställde vi en översikt över verksamheten, och går att titta på här: