Lediga tjänster


HALLÅ – är du där?

Vi letar efter dig!

Förskollärare med ambition

 • Du är utbildad förskollärare/grundskollärare med inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1–3
 • Du brinner för barns utveckling och lärande
 • Du tycker om nytänkande och kreativitet
 • Du gillar att jobba med digitala hjälpmedel
 • Du är öppen för nya arbetssätt
 • Du tycker om att vara uppdaterad när det gäller pedagogik och skolutveckling
 • Du har lätt för att omsätta teori till praktisk handling i arbetet med eleverna
 • Du tycker om att jobba strukturerat mot tydliga mål
 • Du är trygg och stabil och kan skilja på det personliga och det professionella
 • Du kommer gärna med idéer som kan omsättas i praktiken och som bidrar till ett gott resultat
 • Du gillar att i lärarrollen leda, driva och motiverar elever så att lärande och innovativt klimat skapas.
 • Du både lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Du lägger stor vikt vid att hålla hög kvalité i ett långsiktigt perspektiv

Toppen – då är det dig vi söker !

Dina arbetsuppgifter

Vi är stolta och vi är på rätt spår, det visar utvärderingar för förskoleklass. Vill du vara med och utveckla och bygga vidare på vårt fina arbete som våra elever får vid skolstart. Som förskollärare/grundskollärare i förskoleklass och årskurs 1 ingår du i ett arbetslag med lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Tillsammans skapar ni en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för våra fina elever. Du ska planera, bedriva och utveckla verksamheten med elevernas lärande och utveckling i fokus. Arbetet med värdegrund är för dig en självklarhet och du är väl förtrogen med läroplanen och arbetar aktivt för att uppfylla målen. Du ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling och lärande samt planerar och genomför utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Carlssons skola är en fristående F-9 skola. Vi ägs av en ideell förening där föräldrarna som har barn i skolan är medlemmar. Vi har hög lärartäthet, små klasser med studiemotiverade elever och engagerade lärare. Vi arbetar aktivt med pedagogisk utveckling. Carlssons skola ska vara en skola där varje elev ges de bästa förutsättningarna till individuell utveckling och goda studieresultat. Skolan har ca 670 elever och ca 100 anställda. Vi har en generös sjukvårdsförsäkring och friskvårdspeng.