Carlssons intranät

Nu rullar vi äntligen igång vårt nya intranät. Här hittar du en FAQ, flöden på Facebook och twitter, handlingsplaner och dokument, årskursernas bloggar och bilder på all personal och alla elever.

Frågor och svar
Vi startar med några centrala ämnen och låter det växa efter behov.

Sociala Medier
Här visas alla inlägg som publicerats i våra officiella kanaler eller skapats av någon annan och taggats med #carlssonsskola

Instruktioner
Här finns både skolans handlingsplaner och blanketter som t.ex. ledighetsansökan

Blogg
Varje årskurs har en egen blogg. Här kan alla elever publicera sina egna inlägg. 

Kontakt
Bild och mail till personal och elever

Logga in

Länkar

Office 365

Här loggar du in till Office 365.

Logga in

Schoolsoft

SchoolSoft är vår administrativa plattform. All personal, elever och vårdnadshavare har sin egen inloggning.

Sharepoint

Här loggar du som personal in på skolans SharePoint.

Logga in

NE

Om du vill använda NE hemma behöver du skapa ett konto när du är på skolan. Du sätter sin skolmail som användarnamn och väljer sedan lösenord.

Logga in

SLI

På SLI finns en massa filmer som vi använder i undervisningen. Om du saknar ett konto fyller du i dina uppgifter på startsidan och inom kort kommer ditt konto att aktiveras.

sli.se

Inläsningstjänst

Alla elever har rätt till inlästa läromedel därför har alla elever på skolan ett konto hos inläsningstjänst. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt från inläsningstjänst. Ditt användarnamn är din mailadress.

inläsningstjänst.se

Legimus

Legimus.se är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Här kan du låna och beställa talböcker, böcker på punktskrift med mera.

legimus.se

Carlssons skolas Bookis

Våra duktiga elever producerar ständigt digitala bocker. Tag del av deras alster på bookis!

carlssons.bookis.se

Skolmaten

http://www.fraichecatering.se/ca-school.html

Mail

Alla elever får ett eget mailkonto när de börjar på skolan. Vi förväntar oss att eleverna själva håller reda på användarnamn och lösenord från det att de börjar i åk 4.

Logga in

Skolbibliotek

https://carlssons.welib.se/#/

Vi använder WeLib som skolbiblioteksystem. Du kan söka på de böcker du vill låna.