Carlssons skola blir en KiVa-skola

Som ett led utvecklingen av antimobbningsarbete kommer Carlssons skola till hösten att ansluta sig KiVa.
KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram utvecklat vid Åbo universitet med stöd av finländska staten och är sedan 2009 i riksomfattande bruk i Finland.

Programmet utgår från tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen och innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda olika former av mobbing såsom verbal, fysisk, och nätmobbning.KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier som visat att programmet minskar förekomsten av mobbning. Dessutom har programmet visats leda till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna samt ökad skoltrivsel, studiemotivation och prestation.
Skolans förhoppning är att kunna påbörja implementeringen av programmet med utbildning av personal under juni månad.

Läs mer: http://www.kivaprogram.net/sweden