Carlssons Skolas lärare nominerade till Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor lokalt och gärna nationellt . Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Cecilia Christiansen, lärare i matematik och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och naturkunskap,  tidigare Carlssons Skola nu Södra Latin, är nominerade bland annat för att de i sin undervisning använder de digitala verktyg för att skapa nya situationer till lärande för att förbättra elevers förståelse och lärande. De har också utvecklat ett utbildningsmaterial i programmering riktade till samtliga lärare i årskurs F-3 samt lärare i matematik och teknik för årskurs 4-9. 

Vi är alla på skolan så glada och stolta över denna nominering.

Susanne Ridner

rektor Carlssons Skola