CS elever är bäst i Sverige i matematik

Carlssons Skola har under våren deltagit i följande tävlingar i matematik: Kängurun, en internationell tävling och Pangea med 8500 deltagare i Sverige. Våra elever har återigen visat på fantastiska matematikresultat.
Ett stort grattis till både elever och lärare för denna fina insats.

Susanne Ridner
Rektor Carlssons Skola

Kängurun


Åk 6 (10 elever i Sverige med alla rätt)
Alphonse Bennet
Christian ljungberg
Gustav Lund Raftell

Åk 7 (10 elever i Sverige med alla rätt)
Elin Staute

Åk 9 (3 elever med alla rätt)
En elev från årskursen

Pangea
Placering i Sverige:
1:a George Tobieson åk 4
2:a Christian Ljungberg åk 6
3:a Fabian Sievert åk 8

Dessutom placerade sig årskurs 7 och 9 som bästa klasser i Sverige.