Faddring och nytt upplägg för skoljoggen

Stolthet och gemenskap är ett av skolans övergripande mål. Ett av många verktyg för att uppnå detta är den årliga Carlssondagen som genomförs i september. 

Detta är en dag i faddringens tecken med syfte att skapa ”vi-känsla”.

Förmiddagen består av aktiviteter över årskursgränserna och avslutas med skoljoggen. De äldre barnen följer i år sitt fadderbarn genom hela skoldagen.

I år testade vi ett aningen nytt upplägg för skoljoggen.Eleverna fick springa i sina faddergrupper runt Humlegården och för varje varv skänker skolan 10 kr. Elevrådet har i år bestämt att pengarna ska gå till Clowner utan gränser - ett initiativ som syftar till att möta barn i bl.a. flyktingläger, ungdomsfängelser och andra utsatta miljöer i lust och lek och påminna dem om att de ät viktiga och att de är sedda. Med 990 sprungna varv har vi i år samlat in nästan 10 000 kronor för att utsatta barn ska få en chans till hopp, medmänsklighet och livsvilja.