Förstärkning av digital kompetens

Skolverket har i enlighet med regeringens beslut förra året reviderat läroplanen i syfte att stärka elevers digitala kompetens.

På Carlssons skola är vi i full gång med implementering av den nya läroplanen med föreläsningar och workshops för all pedagogisk personal. Våra förstelärare har fått i uppdrag att handleda sina kollegor i den digital kompetensutvecklingen.

Idag hade fritidspersonalen studiedag under förmiddagen för att delta i en kompetenshöjande workshop med Carola Rehn Lindberg om digitalt berättande i de lägre årskurserna.