Framgångsrikt arbete med Singapore math

Tidningen Grundskoleläraren som ges ut av Lärarförbundet har uppmärksammat Carlssons skolas framgångsrika arbete med blockmodellen - en undervisningsmetod hämtad från Singapores världsledande matematikundervisning. 

Läs mer i deras artikel här:

https://www.lararen.se/grundskollararen/reportage/...