Fysisk aktivitet är bra för både kropp och knopp

Att barn rör sig för lite är oroande och här vill vi på Carlssons Skola vara med och bidra till en förändring. Fysisk aktivitet är bra såväl för kroppen som för knoppen. Forskning visar att aktiva barn har större möjlighet till koncentration och därmed kan de bättre tillgodogöra sig undervisningen.

Från hösten 2017 har CS som första steg gett en pedagog i uppdrag, att på halvtid, enbart fokusera på fysik aktivitet och rörelse under skoldagen. I uppdraget ingår också att handleda personalen och visa på möjligheter till korta avbrott under lektionspassen, allt i syfte till ett ökat välmående. Vårt mål är att detta skall vara naturligt inslag under skoldagen.

”Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. ” Läs mer på Generation pep.

Susanne Ridner, rektor