Kommentar om skolmaten

Det är beklagligt att polskt kött från okontrollerade slaktdjur har sålts till leverantörer i Sverige. Livsmedelsverket har gjort klart att de inte ser någon anledning till att skuldbelägga något av de företagen som köpt in köttet då felaktigheterna har skett i Polen. Allt kött är nu återkallat och förstört.

Carlssons Skola har ett gott samarbete med matleverantören både vad gäller kvalité och meny.

Vi kommer att ha en fortsatt diskussion med vår leverantör kring hur vi kan öka det vegetariska utbudet med rätter som uppskattas av våra elever samt hur vi i större utsträckning får svenskt kött på menyn.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/polska-kottet-sparat-och-borta-fran-marknaden

Susanne Ridner