​Livia och George vinnare i vetenskaplig poster-tävling

För tionde året i rad har Nobelmuseet och Stiftelsen för strategisk forskning arrangerat Forskarhjälpen. I forskarhjälpen får svenska högstadieelever prova på att genomföra riktig forskning för att på så sätt få en djupare förståelse för hur forskning går till. Samtidigt får aktiva forskare hjälp i den forskning de bedriver. Forskarhjälpen finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning.

Den forskning som eleverna gör presenteras i en poster och projektet avslutas med en forskningskonferens där även bästa posters i olika kategorier utses. En poster per deltagande skola deltar i finalen.

I årets projekt har ca 1300 elever från hela Sverige hjälpt forskare vid Chalmers Tekniska högskola att studera miljöer i universum där Stjärnor håller på att bildas. Eleverna har använt en digital plattform som heter World Wide teleskop där de studerat och identifierat stjärnor genom att analysera bilder av ljus i olika våglängder.

Under vecka 40-51 har eleverna forskat, skickat in resultat samt haft konferens med forskarna de hjälper. All forskning dokumenterades och skickades i två omgångar till forskarna. Arbetet avslutades med att alla presenterade sin forskning i en poster.

Carlssons skolas bidrag i finalen gjordes av Livia Persson och George Tobieson i 8B. På fredagens Stjärnfinal (12/2) vann de priset för bästa vetenskapliga innehåll. Utöver äran, vinner de 2000 kr till klasskassan samt får möjlighet att besöka forskarna vid Chalmers Tekniska högskola samt Onsala rymdobservatorium.

Stort Grattis till vinnarna och hela årskursen för deras arbete under projektets gång.

Se skolans vinnande bidrag och många fler här: https://nobelprize.qbank.se/mb/?h=1ce2954c3e5a1c9db22a98cbac2107c8