Ombyggnation av skolgården börjar nu!

Jag har nu den stora glädjen att meddela att styrelsens gedigna arbete kring den nya skolgården äntligen är i hamn.

Måndag den 24 april startar ombyggnationen av Carlssons Skolas nya skolgårdsmiljö.

En fin och utmanande skolgård för alla våra elever, se bifogad ritning. Eleverna har också varit involverade kring utformningen av skolgården och de har lämnat in förslag till arkitekten som har försökt ta hänsyn till deras önskemål, dock fick vi utelämna golfbana, swimmingpool och stall.

Vad vi har väntat på den här dagen!

En stor del av barnens aktiva tid tillbringas på skolgården och den spelar därför en viktig roll för deras utveckling både socialt och fysiskt.
Ny forskning visar tydligt att minnet och koncentrationsförmågan förbättras vid rörelse och lek.

Ombyggnationen kommer att pågå fram till sista september. Under denna period kommer vi att kunna använda halva ytan av skolgården för rastverksamhet.
Under eftermiddagarna kommer därför fritids i större utsträckning att besöka närliggande parker.

Fortlöpande information kring detta spännande projekt publiceras på Schoolsoft. 

Frågor och svar gällande ombyggnation av skolgården finns publicerat under "Aktuellt/Ny skolgård"

Susanne Ridner

rektor Carlssons Skola