Projekt värdegrund

Alla organisationer behöver då och då definiera vilken värdegrund de står på och det innebär såväl företag som skolor. 

Under höstterminen initierade vi därför ett värdegrundsprojekt med syfte att konkret och gemensamt definiera innebörden skolans värdegrundande ord; kunskap, tradition och framtid. Resultatet arbetades fram av en pilotgrupp bestående av elevrepresentanter, föräldrar och medarbetare.

Under vårterminen går projektet in i en ny fas med syfte att omsätta idé i handling.

-Vi kommer nu att mer i detalj försöka definiera vad våra värdeord betyder i praktiken för vårt dagliga arbete och hur vi förhåller oss till varandra, säger Raoul Grünthal, ordförande i föreningen för Carlssons skola.