Rekordår för årskurs 9

I år lämnade årets niondeklassare Carlssons skola med det högsta uppmätta meritvärdet sedan det nya betygssystemet infördes för 10 år sedan – hela 308 poäng. Alla elever har blivit godkända i samtliga ämnen och 100% är behöriga till nationellt gymnasieprogram.

Trots de utmaningar som det senaste året fört med sig har skolans lärare och elever tydligt visat att Carlssons skola genomsyras av värderingar i en kunskapskultur där det är coolt att vara ambitiös. Skolan har bedrivit ett kontinuerligt arbete under flera års tid med att öka elevens delaktighet och inflytande samt att göra undervisningen mer utmanande och individanpassad. Aktuell forskning visar allt tydligare hur empiriska metakognitiva, utmanande och individanpassade metoder hänger ihop med ökad motivation, prestation och ansvarstagande.

Under sin skolgång på Carlssons skola får eleven i små klasser, sammanlagt ca 1,5 års extra undervisning utöver den nationella timplanen.

Tack till alla lärare för er insats under året och stort grattis och till alla elever.

Susanne Ridner

Skolchef-Rektor Carlssons Skola