Rektors sommarhälsning

Vid den här tiden i juni varje år kan det pirra lite extra i kroppen. Det är dags igen – för sommarlov.

Carlssons skola –vår skola. Den trygga snälla skolan där vi har roligt lär oss för livet och skaffar kunskap tillsammans. Ett exempel på hur vi kan skaffa kunskap och utveckla vårt lärande är att tänka på en sak från olika håll och perspektiv, det som kallas kognitiva konflikter. Det är något vi har jobbat mycket med i mellanstadiet under året. Idag skulle vi kunna fråga oss: ”om vi inte gick i skolan hela tiden så skulle vi väl aldrig kunna längta efter sommarlov”?

Vi har lärt oss mycket under det gångna läsåret. Våra förskolebarn har lärt sig hur vi kan hjälpa Östersjön att må bättre. Niorna har hjälpt till genom att ha NO-lab med våra minsta. Och hela östersjötemat avslutades med en fantastisk konsert. Ett av de länder vi delar Östersjön med är Finland och vi på Carlssons skola är så stolta över att våra femteklassare vann häckkampen här i Stockholm vilket betyder att ni kommer möta Finlands bästa femteklass den 25 augusti. Från Finland kommer också det välbeprövade KiVa-programmet vars metoder och övningar vi fortsatt arbeta med för att förebygga mobbing och utanförskap, öka tryggheten och samhörigheten och på så vis även förbättra studieresultaten.

Inte minst i matematik har våra elever visat på sina fantastiska kunskaper genom att exempelvis placera sig på 2:a plats i Skandinaviens största matematiktävling. Matematiken har också fört barn och ungdomar från hela byggnaden tillsammans kring ”månadens problem” på plan 4.

Men den viktigaste kunskapen av allt är kanske ändå den att kunna visa omtanke -något vi blir bättre på ju mer vi övar. Alla kan göra det var som helst och när som helst varje dag.

Som rektor tänker jag på hur vi tillsammans i Carlssons skola, elever, lärare, medarbetare och vårdnadshavare, ständigt kan arbeta aktivt för att alla ska känna sig trygga i vår skola.

Under året har vi elever, lärare och föräldrar haft ett strukturerat arbetare i worskshops med våra värdeord, Kunskap, Tradition och Framtid och vad vi egentligen menar med dessa ord och hur vi omsätter dem i verklighet. Detta kommer vi fortsätta med till hösten. År efter år är det många barn som står i kö för att börja i vår skola och vi vill fortsätta ge nya elever allt det som orden betyder och som vi är så stolta över.

Till hösten kommer vi också att utveckla vårt arbete med elevdemokrati genom formalisering av rådsverksamheten. Under sommaren arbetas det också för fullt med att renovera våra omklädningsrum.

Tack till er elever för att ni kämpat och arbetar så fint under året. Jag är så stolt över att vara er rektor. Tack till alla medarbetare för er kompetens och engagemang för en stabil och trygg Carlssons skola och för allt ni gör för att vi ska stödja och stärka våra elever. Tack till alla vårdnadshavare för ert stöd och entusiasm och för att ni valt Carlssons skola.

Och på tal om pirret i kroppen - nu är det dags för sommarlov!