Skoltidning Nr.1 2020

Årets första skoltidning ute nu. Sedan läsåret 19/20 är skoltidningsredaktionen en del av den rådsverksamhet skolan bedriver inom ramen för elevens va.. 

Läs reportaget om vår nya skolmat, solvatten projekt och fler spännande reportage och artiklar som eleverna på mellan- och högstadiet har skrivit. 

Finns digitalt att låna på https://carlssons.bookis.se/bocker/carlssons-skolans-skoltidning/ eller läsa i biblioteket.