Systerskola i Kina

Efter studieresan till Kina under vecka 44, har Carlssons skola slutit ett samarbetsavtal med Shanghai Fushan foreign language primary school.

Samarbetet syftar bland annat till stärka svensk-kinesiska relationer, öka den kulturella medvetenheten och stärka respekten för varandras kulturer – bland lärare såväl som elever.
Det är en förhoppning från både Carlssons och Shanghai Fushan’s sida att våra elever ska utvecklas till globalt engagerade medborgare med förmåga att arbeta väl över kulturella gränser.

Projekt och aktiviteter som kan bli aktuella i samarbetet innefattar:

Kunskapsutbyten om läroplan, policys och andra aktiviteter i skolan
Utbyten av undervisningsmaterial och metoder (med särskilt fokus på tillämpning av matematikundervisningen.)
Utbyten av elevarbeten och andra skolprojekt samt deltagande i korrespondens via mail och brev.
Utbyte av information om ledarskapsutveckling mellan rektorer
Deltagande i utbytesprogram

Samarbetet kommer att pågå i tre år varefter det kommer att utvärderas, revideras och eventuellt förlängas genom ömsesidigt beslut av respektive skola.

Vänligen Susanne Ridner, rektor Carlssons Skola