Ny termin - Nya kunskaper

Glada barn i förskoleklass låter hälsa alla välkomna till en ny termin!

Under lovets två sista dagar har skolans lärare och pedagoger haft studiedagar och hållit workshops med fokus på fortsatt kompetensutveckling inom digitalisering enligt den reviderade läroplanen för grundskolan. Vi har även haft föreläsningar om varierad undervisning - ett av skolans identifierade utvecklingsområden för läsåret.

Susanne Svensson som är förstelärare i projektet förklarar innebörden varierad undervisning;

– När eleverna får möta olika metoder och arbetssätt under sitt lärande leder det till att eleverna känner sig stimulerade och nyfikna. Forskning inom neurovetenskap menar att det är viktigt att eleverna får tänka egna och aktiva tankar för att det ska lagras i långtidsminnet. Ett varierat arbetssätt där eleverna får tänka, samarbeta och arbeta med kroppen leder till ett framgångsrikt lärande där man lär sig för livet.