​Köregler

Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär godtas.

Barn som anmäls före sin ett-årsdag

Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter födseln barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till födelsedatum desto bättre könummer.

Som födelsedatum för adopterade barn räknas det datum ni fått besked om att ni blivit utsedda som föräldrar. Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Barn som anmäls efter sin ett-årsdag

Könummer beräknas liksom tidigare endast efter anmälans ankomstdatum.

Vårdnadshavaren får efter anmälan en bekräftelse att barnet skrivits in i kön. Könummer meddelas tidigast under det första kvartalet det år barnen fyller två år.

Antagning

Vid antagning skickas erbjudanden ut i könummerordning. Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas ut runt årsskiftet det år barnen fyller sex år. Barn som inte blir erbjudna plats till förskoleklass meddelas detta per brev och får då samtidigt en förfrågan om att köa vidare, detta måste svaras på inom angiven tid annars stryks ert barn ur kön.

Syskonförtur

Undantag från köordningen görs vid syskonförtur.

Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.

Ej biologiska syskon måste vara folkbokförda på samma adress minst två år för att erhålla syskonförtur.

Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Familjen avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden/förfrågningar inte inkommer.
  • Svar på erbjudande/förfrågningar inte kommer in i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Tänk på att alltid uppdatera era kontaktuppgifter då vi inte gör någon efterforskning om brev kommer i retur.

Vid tvistemål eller oklarheter kring köplacering, mantalsskrivning eller liknande kan kontroller via skatteverket göras.

Har du fler frågor kan ni kontakta skolans expedition på telefonnummer
08-662 77 68 eller på mejl: info@carlssonsskola.se

Välkommen med din ansökan.

Susanne Ridner
Rektor