Anmälan

Det finns glädjande nog ett mycket stort intresse för att gå på Carlssons Skola. Många anmäler sina barn redan vid födseln för att som sexåringar börja i förskoleklass. Nu gör du din anmälan direkt här från vår hemsida, se länk nedan.

Kö- och antagningsprinciper

Mer information om anmälan och antagningsprinciper finns under »frågor och svar«. 

Anmälningsblanketten fyller du i här.