​Antagning för barn födda t o m 31/12 2004

För att ert barn skall registreras i kön till Carlssons Skola ska ni göra er anmälan via vår anmälningsblankett.

Varje år antas till vår förskoleklass 66 elever som sedan förväntas gå sin grundskoletid på Carlssons Skola. 

Antagning till förskoleklass påbörjas i december året innan barnet fyller 6 år. Vi tillämpar syskonförtur, vilket försvårar och förvirrar för en del köande. Det beror på att det vid nyintagning av 66 sexåringar till förskoleklass kan medföra att antalet syskonförturer ökar. 

Då elevantalet och klasstorlekarna i stort sett är lika i alla årskurser blir det endast ett fåtal platser lediga i åk 1-9 varje år.  

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet i kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Familjen avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden/förfrågningar inte inkommer.
  • Svar på erbjudande/förfrågningar inte kommer in i tid.  

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Tänk därför särskilt på att uppdatera kontaktuppgifter om dessa ändras då vi inte efterforskar adresser.

Barn som inte erbjuds plats i förskoleklass meddelas detta per brev/mail efter avslutad intagning (i augusti) och får då samtidigt möjlighet att bekräfta att man vill att sitt barn ska köa vidare till övriga årskurser. De som inte svarar på förfrågan förlorar sin plats i kön. 

Välkommen med Er anmälan. 

Susanne Ridner
Rektor