Information med anledning av brottsutredning

Under 2022 fick rektor på Carlssons skola kännedom om att en medarbetare fotograferat elever i en omklädningssituation. Rektor konfronterade medarbetaren med anledning av uppgifterna och stängde omedelbart av denna. Händelsen polisanmäldes direkt och medarbetaren avslutade på egen begäran sin anställning. En brottsutredning inleddes omedelbart och pågår fortfarande. 

Skolan ser mycket allvarligt på brottet och har samarbetat med polisen i deras utredningsarbete. Skolledningen har följt polisens uppmaning om att inte sprida information som skulle kunna försvåra utredningen. 

Det som hänt är djupt beklagligt. Skolans fokus har varit och är på att stötta elever, vårdnadshavare och medarbetare. Skolans elever och deras trygghet och välmående är främsta prioritet.   

Elever och vårdnadshavare hålls uppdaterade löpande via våra interna informationskanaler.   
Frågor rörande utredningen hänvisas till polisen.   

Press och journalister hänvisas till 
E-mail: Press@carlssonsskola.se