Vision

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet.
Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne.
» Läs mer

Nyheter

Skolinspektionen

Skolinspektionens tillsynsbesök på Carlssons Skola skedde den 1 juni i år. Inför besöket efterfrågades det efter mycket dokumentation och vid inspektionen intervjuades pedagogisk personal, elever, skolledning och representanter från styrelsen. I mitten av juni månad fick vi följande positiva besked från Skolinspektionen
 
”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller för- fattningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Carlssons skola.”
 
Det är ett kvitto på att skolan bedriver en verksamhet med hög kvalitet och som vi är mycket stolta över.
 
Susanne Ridner
Rektor


Läs mer

Skolavslutning 2016

Tack till alla elever, föräldrar och personal för två fantastiska skolavslutningar i Hedvig Eleonora kyrka. 

Vi önskar nu alla ett, riktigt härligt sommarlov.


Läs mer

Hjärtstartare på Carlssons skola

Carlssons skola finns nu med i Sveriges hjärtstartarregister och appen Rädda hjärtat. 

Läs mer