Kontakt

Så här kommer du i kontakt med oss.

Skolans expedition

telefon 08-662 77 68
fax 08-663 15 99
Expeditionen är öppen mån-tors 8.00–16.00, fre 8.00-13.00  info@carlssonsskola.se

Rektor

Susanne Ridner

Biträdande rektorer

F-3 Åsa Nordström
4-6 Vakant tjänst
7-9 My Odelberg-Johnson 

Skolsköterska

Annika Wirmark, telefon 08-661 19 86

Skolpsykolog

Irmi Obwexer, telefon 08-661 42 69

SYV - Studie- yrkesvägledare

Maria Hulsin - 073-442 49 40

På skolan tisdagar och onsdagar 15-19 om inte annat meddelas under nyheter

syv@carlssonsskola.se

Vaktmästeri 

telefon 08-661 78 14 

E-post enskild person: 
fornamn.efternamn@carlssonsskola.se

Hör av dig till oss!