Vision

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet.
Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne.
» Läs mer

Nyheter

Skoltidning Nr.1 2020

Årets första skoltidning ute nu. Sedan läsåret 19/20 är skoltidningsredaktionen en del av den rådsverksamhet skolan bedriver inom ramen för elevens va.. 

Läs mer

Framgångsrikt KiVa-arbete

Sedan läsåret 2017-18 är Carlssons skola en KiVa skola. KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram utvecklat vid Åbo universitet med stöd av finländska staten och är sedan ett decennium  i riksomfattande bruk i Finland. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier som visat att programmet minskar förekomsten av mobbning. 

Läs mer

Faddring och nytt upplägg för skoljoggen

Stolthet och gemenskap är ett av skolans övergripande mål. Ett av många verktyg för att uppnå detta är den årliga Carlssondagen som genomförs i september. 

Läs mer

Sociala medier