Organisation

En skola byggd för lärande.

Den fysiska utformningen av skolan är anpassad för att ge så bra förutsättningar som möjligt för lärande. Varje årskurs har del i ett våningsplan, med klassrum och forskarrum.

I forskarrummen bedrivs skapande verksamhet, där kan eleverna arbeta experimentellt och självständigt söka kunskaper. Planlösningen gör det också möjligt att arbeta i större och mindre grupper, och att variera undervisningen.

Varje årskurs omfattar cirka 60 elever och det är minst tre lärare per årskurs. De yngre eleverna är omgivna av ett ännu större team av lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Den höga lärartätheten gör att vi kan följa upp elevernas behov av kunskap och stimulans, och gemensamt komma fram till bra vägar att stödja individuella behov.

Lärarna i samma årskurs bildar ett arbetslag, och samarbetar för att organisera och planera verksamheten. På så sätt blir det enkelt att lägga upp undervisningen över ämnesgränserna. Det underlättar även samverkan mellan fritids- och skolverksamhet och ger utrymme för att arbeta i olika stora grupper.