GDPR och Carlssons skola - Vårdnadshavare

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara personuppgiften.

Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor kontakta,
Data Skydd

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
För att säkerställa att ditt barn får en utbildning av hög kvalitet behöver Carlssons Skola hantera dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress för att kunna ha kontakt med dig och för att säkerställa att du får adekvat information om ditt barns utbildning.

Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter.
Vårdnadshavare till elever inskrivna i Carlssons Skola åk 0-9.
Kategorier av personuppgifter

För vårdnadshavare behandlar vi 11 olika typer av personuppgifter: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, barn och klasstillhörighet, vistelsetid fritidshem, underlag för fritidsavgift, medgivande om autogiro, access rättigheter (användarnamn/lösenord), orosanmälan till socialtjänst.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, barn, vistelsetid fritidshem, underlag för fritidsavgift, medgivande om autogiro Uppgifter lämnade av vårdnadshavare
Accessrättigheter (användarnamn/lösenord). Orosanmälningar till socialtjänst. Se även elev Genererat internt
  • Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 1 utomstående företag på uppdrag av oss

  1. Schoolsoft

Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer.

Mina rättigheter
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Carlssons Skola kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för.

Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.

Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig i sådana fall till Data Skydd.