​Köregler

Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär godtas
Du som vårdnadshavare får direkt efter anmälan ett automatiskt bekräftelsemejl att barnet skrivits in i kön till den mejladressen som angivits. Kommer ingen bekräftelse direkt, vänligen mejla då omgående till info@carlssonsskola.se så att din anmälan kan registreras korrekt.

Barn som anmäls före sin ett-årsdag
Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter födseln barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till födelsedatum desto bättre könummer. Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Som födelsedatum för adopterade barn räknas det datum ni fått besked om att ni blivit utsedda som föräldrar.

Barn som anmäls efter sin ett-årsdag
Könummer beräknas efter anmälans ankomstdatum.

Könummer
Könummer meddelas under det första kvartalet det år barnen fyller två år.

Antagning
Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas ut runt årsskiftet det år barnen fyller sex år.

Vid antagning skickas erbjudanden ut i könummerordning.

Vårdnadshavare till barn som inte kunnat erbjudas plats meddelas detta per brev. De får samtidigt en förfrågan om att köa vidare. Svar på denna förfrågan måste besvaras inom angiven tid. I annat fall stryks barnet ur kön.

Antagning till övriga årskurser görs när någon elev slutar och en vakant plats uppstår.

Förtur
Undantag från köordningen görs vid syskonförtur.

  • Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.
  • "Bonussyskon" måste vara folkbokförda på samma adress minst två år för att erhålla syskonförtur.
  • Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Undantag från köordningen görs också vid intagning till åk 1, då elever i förskoleklass har förtur. Intagna elever till förskoleklass förväntas gå hela sin grundskoletid hos oss på Carlssons Skola.

Övrigt
För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Vårdnadshavare avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden/förfrågningar inte inkommer.
  • Svar på erbjudande/förfrågningar inte kommer in i tid.

Vårdnadshavare vars barn stryks ur kön är välkomna att göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Tänk särskilt på att alltid uppdatera kontaktuppgifter då vi inte eftersöker eller hämtar kontaktuppgifter från Folkbokföringen.

Vid tvistemål eller oklarheter kring köplacering, mantalsskrivning eller liknande kan kontroller via Skatteverket göras.

Har ni fler frågor kan ni kontakta skolans expedition på telefonnummer
08-662 77 68 eller på mejl: info@carlssonsskola.se

Välkommen med din ansökan.

Susanne Ridner
Rektor