Miljö

Omvärlden som klassrum.

Carlssons Skola ligger mitt i huvudstaden och förutom att utnyttja skolans egna resurser till det bästa drar vi nytta av de möjligheter som omvärlden bjuder. Därför har de yngre eleverna naturdagar på schemat varje vecka. Därför tar vi del av aktuella händelser, gör stadsvandringar och studiebesök samt går på gallerier, teatrar och museum med barnen.

Genom utflykterna får vi nya perspektiv på det vi studerar i skolan och eleverna får breda och aktuella kunskaper. Samtidigt får eleverna träna sig i att ta ansvar, samarbeta och planera arbetet. De blir förtrogna med samhället och blir självständiga i sitt sökande efter information.