1871

Carlssons Skola grundades av Fil dr Gustav Otto Lagerström och telegrafkommissarie K G W Nordqvist i en byggnad på Blasieholmen.

Skolan kallades då för ” Förberedande elementarskolan på Ladugårdslandet” och har plats för 16 pojkar.

1873

Flyttar skolan till hörnet av Nybrogatan och Kommendörsgatan.

1885

Flyttar skolan till ett hus på humlegårdsgatan där skolan blir kvar till 1964. Skolan inrymmer 6 höga och ljusa läsrum samt större sal, all rastaktivitet bedrivs på Humlegården.

1887-1921

Han kom under nästan 40 år att sätta en stark personlig prägel på skolan genom sin entusiasm och sitt engagemang för ungdomen.

Fil dr G A Carlsson, språk och matematiklärare, blir medföreståndare vid Östermalms femklassiga läroverk. Han kallades för fisken.

1894

Skolan bytte ingång i huset och fick ny adress, Sturegatan 38, vilken kom att gälla i 70 år fram till dess huset revs.

1919

Det år som skolan officiellt benämns som Carlssons Skola. Nu kan man gå i Carlssons Skola fram till gymnasiet. Det växande elevantalet vållar lokalproblem. 1919 är det år som Dr Carlsson når målet att utöka skolan med den sista realklassen.

1928

Nya stadgan för rikets allmänna läroverk införs vilket blir ett hårt slag för de privata skolorna. Carlssons Skola blir överflödig som Realskola och återgår till tillståndet som var före 1909. Krisen uteblir trots många farhågor. Skolan har visat sig livsduglig och anpassningsbar inför alla förändringar som ägt rum inom utbildningsväsendet i Sverige på 1900-talet.

1948

Lilly Jacobsson och Dagmar Söderström köpte skolan av familjen Bjurner. Nu kom skolan att präglas av en modernare pedagogik, den blev samskola för både pojkar och flickor och så småningom även grundskola.

1956

Riksdagsbeslut om att eleverna skulle vara kvar sex år i folkskola i stället för 4. Lokalerna räckte nu inte till men en familj ställde två rum till förfogande och det var bara att ta nya tag.

1962

Riksdagen beslutar om allmän grundskola. Lilly Jacobsson fortsätter som rektor.

1964

Flyttar Carlssons Skola till ett eget skolhus på Nybergsgatan 7 efter 83 år på Sturegatan 38. Skolan omfattas då av årskurserna 1-6 och har 350 elever och ca 15 lärare. Fria skolböcker och skolfrukost för eleverna införs. Skolan förblir privat, den är helt självförsörjande och inte statsunderstödd.

1971-1992

Ingrid Kjellin tilldelas rollen som rektor. Hon förberedde övergången från en privat skola till friskola och övertog de kommunala fritidshemmen, där elever från Carlssons Skola gick.

1993-2012

Pia Lindberg tillträdde som rektor. Carlssons Skola blir nu friskola och startar fritidsverksamhet med förskoleklasser på Kaptensgatan och Jungfrugatan. Ledningen utökade skolan med ett högstadium

1993

Carlssons skola startar sexårsverksamhet (nu förskoleklass).

1995

Carlsson Skola flyttar in i Ahlströmska Skolhuset. Skolan utökas nu med högstadium. Skola och fritidshem ryms nu under samma tak och börjar samarbeta i gemensamma arbetslag kring eleverna. Hela barnet hela dagen.

2000

Julmarknaden är en av skolans mycket uppskattade traditioner. Den första fredagen i december inleds marknaden med förskoleklassens luciatåg och sedan följer försäljning av elevernas egenhändiga alster samt stämningsfulla julaktiviteter.

 

Att sträva efter en ständig förbättring och uppmuntra nytänkande är naturliga drivkrafter för Carlssons Skola. Flera av våra lärare har under åren mottagit prestigefyllda priser som bland annat Kungliga vetenskapsakademins pris till Ingvar Lindqvist minne och Guldäpplet.

2012

Susanne Ridner tillträder som rektor. Susanne var tidigare biträdande rektor och lade grunden för den samverkansmodell mellan skola-fritids som skolan fortfarande arbetar efter.

2014

Skolan inleder detta år traditionen att åk 9 åker på studieresa till Auschwitz/Birkenau. Detta är en fördjupning i enlighet med läroplanen. Ett annat uppskattat innehåll på resan är ett pågående samarbete med en skola i Krakow.

2017

Skolan börjar arbeta med KiVa, ett evidensbaserat antimobbingprogram från Åbo Universitet som ett led i skolans trygghet- och trivselarbete.

2018

Skolan introducerar blockmodellen enligt Singapore matematik.

2019

Carlssons Skola är en värderingsdriven skola. Föräldrar, elever och skolans medarbetare arbetade tillsammans fram innehållet i skolans värdeord – Kunskap Tradition Framtid – våra ledstänger i det dagliga arbetet.

2021

Elever från Carlssons Skola deltar i Forskarhjälpen, Stjärnjakten. Den sker i Nobel Prize Museums regi där elever och lärare förs samman med aktiva forskare, 2021. Elever i årskurs 8 vann forskarnas pris.

2021

Grattis Carlssons Skola till 150 år. Nu ser vi fram emot nästa 150 år.

Tillsammans har vi roligt och lär för livet.

Från Carlssons skola går du ut i livet med ett öppet och nyfiket sinne.