Länkar

Office 365
Office 365

Här loggar du in till Office 365. Logga in

Schoolsoft
Schoolsoft

SchoolSoft är vår administrativa plattform. All personal, elever och vårdnadshavare har sin egen inloggning.

SharePoint
SharePoint

Här loggar du som personal in på skolans SharePoint. Logga in.

NE
NE

Om du vill använda NE hemma behöver du skapa ett konto när du är på skolan. Du sätter sin skolmail som användarnamn och väljer sedan lösenord. Logga in.

SLI
SLI

På SLI finns en massa filmer som vi använder i undervisningen. Om du saknar ett konto fyller du i dina uppgifter på startsidan och inom kort kommer ditt konto att aktiveras.sli.se.

Legimus
Legimus

Legimus.se är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Här kan du låna och beställa talböcker, böcker på punktskrift med mera. legimus.se.

Inläsningstjänst
Inläsningstjänst

Alla elever har rätt till inlästa läromedel därför har alla elever på skolan ett konto hos inläsningstjänst. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt från inläsningstjänst. Ditt användarnamn är din mailadress kopplad till Carlssons skola.

Carlssons skolas Bookis
Carlssons skolas Bookis

Våra duktiga elever producerar ständigt digitala bocker. Tag del av deras alster på bookis!carlssons.bookis.se

Tidning
Tidning

Skolmaten
Skolbibliotek

https://carlssons.welib.se/#/ Vi använder WeLib som skolbiblioteksystem. Du kan söka på de böcker du vill låna.

Mail
Mail

Alla elever får ett eget mailkonto när de börjar på skolan. Vi förväntar oss att eleverna själva håller reda på användarnamn och lösenord från det att de börjar i åk 4. Logga in

Support
Support