Om Carlssons Skola

Carlssons Skola är en fristående skola. Vi ägs av föreningen för Carlssons Skola, en ideell förening där föräldrar som har barn i skolan är medlemmar. Skolan är inte vinstdrivande, alla resurser används med våra elevers bästa i fokus.

Undervisningen på Carlssons Skola vilar på en solid grund. Vi kombinerar nytänkande med hundrafemtio års erfarenhet och traditioner.

Vår pedagogik utgår från en helhetssyn vilket genomsyrar såväl teoretisk och praktisk som skapande verksamhet. Vi fokuserar på varje enskild elev och hjälper dem att hitta sina personliga inlärningsstrategier. Vi stödjer dem i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra.

Carlssons Skola är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang - från personal, elever och föräldrar. Detta engagemang utgör den allra bästa miljön för att ta till sig kunskaper och utvecklas som människa.

Ansök till Carlssons Skola
Det finns glädjande nog ett mycket stort intresse för att gå i Carlssons Skola. Många anmäler sina barn redan vid födseln för att som sexåringar börja i förskoleklass.

» Mer information och ansökningshandlingar