Antagning av elever

För att vårt kösystem ska bli mer rättvist för alla, oavsett när under ett kalenderår barnen är födda, beslöt styrelsen under 2004 att modifiera kö- och antagningsprinciperna till skolan.

De nya köprinciperna gäller för barn födda år 2005 och framåt och syftar till att barn födda t ex den 31 december skall ha samma möjlighet till ett bra könummer som barn födda den 1 januari.

Anmälan
Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär på hemsidan godtas.

Ett komplett personnummer med 10 siffror behövs inte för att anmäla, saknas de fyra sista siffrorna räcker det med födelsedatum. Komplettering kan därefter göras till info@carlssonsskola.se.

Vårdnadshavare får direkt efter anmälan ett automtiskt bekräftelsemejl att barnet skrivits in i kön. Om bekräftelsemejl inte erhålls eller om annat problem uppstår vänligen kontakta då omgående info@carlssonsskola.se, så att registrering kan göras korrekt.

Regler för beräkning av könummer

Barn som anmäls före sin ett-årsdag
Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter födseln barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till födelsedatum desto bättre könummer. Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Som födelsedatum för adopterade barn räknas det datum ni fått besked om att ni blivit utsedda som föräldrar.

Barn som anmäls efter sin ett-årsdag
Könummer beräknas efter anmälans ankomstdatum.

Könummer
Könummer meddelas under det första kvartalet det år barnen fyller två år.

Antagning
Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas ut runt årsskiftet det år barnen fyller sex år.

Vid antagning skickas erbjudanden ut i könummerordning.

Vårdnadshavare till barn som inte kunnat erbjudas plats meddelas detta per brev. De får samtidigt en förfrågan om att köa vidare. Svar på denna förfrågan måste besvaras inom angiven tid. I annat fall stryks barnet ur kön.

Antagning till övriga årskurser görs när någon elev slutar och en vakant plats uppstår.

Förtur
Undantag från köordningen görs vid syskonförtur.

  • Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.
  • "Bonussyskon" måste vara folkbokförda på samma adress minst två år för att erhålla syskonförtur.
  • Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Undantag från köordning görs också vid intagning till åk 1, då elever i förskoleklass har förtur. Intagna elever till förskoleklass förväntas gå hela sin grundskoletid hos oss på Carlssons Skola.

Övrigt
För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Vårdnadshavare avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden/förfrågningar inte inkommer.
  • Svar på erbjudande/förfrågningar inte kommer in i tid.

Tänk därför särskilt på att alltid uppdatera era kontaktuppgifter då vi inte eftersöker eller hämtar kontaktuppgifter från Folkbokföringen.

Vårdnadshavare vars barn strukits ur kön är välkommen att göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Har ni fler frågor kan ni kontakta skolans expedition på telefonnummer
08-662 77 68 eller på mejl: info@carlssonsskola.se.

Välkommen med din ansökan.

Susanne Ridner
Rektor