GDPR och Carlssons skola

Din trygghet är viktig för oss
Oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller medarbetare vill vi på Carlssons Skola att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På de här sidorna berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem.

Carlssons skola respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och dataskydd.

Om dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad Carlssons Skola gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

Lagens sex grundprinciper
Dataskyddsförordningen har sex grundprinciper. De är

Laglighet – uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Ändamålsbegränsning – uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. De får inte heller behandlas för något som inte är förenligt med dessa ändamål

Uppgiftsminimering – uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet.

Korrekthet – uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade.

Lagringsminimering – uppgifterna får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.

Integritet och konfidentialitet – uppgifterna får bara behandlas om de kan skyddas på ett lämpligt sätt.

Personuppgiftsbiträde
Ett viktigt krav i den nya lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en samarbetspartner. Därför tecknar Carlssons Skola personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt oss.

Läs mer om vad som gäller för just dig på följande sidor genom att klicka på respektive rubrik.