Visselblåsning

Carlssons skola har infört en visselblåsarrutin  i samarbete med Nordic Level Advisory. Detta i enlighet med de lagkrav som började gälla den 17 december 2023.

De som kan nyttja denna visselblåsartjänst är:

  • arbetstagare
  • volontär
  • praktikant
  • arbetssökande
  • person som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning (t.ex. inhyrd personal)