Tradition

Undervisningen på Carlssons Skola vilar på en solid grund. Vi kombinerar hundraåriga erfarenheter och traditioner med nytänkande inom pedagogik.

Grundläggande värderingar som respekt och hänsyn är förutsättningar för lärande och utveckling. Traditioner skapar trygghet och vi värnar om de återkommande händelser som ger samhörighet och god stämning. Det kan vara adventsfirande i kyrkan eller julbasar. Det kan vara niornas vårbal, lägerskola i trean och sexan eller vernissager och temaveckor med öppet hus.

Vi stannar emellertid inte vid enbart återskapande av goda värden, utan bevakar ständigt omvärlden för att ta till oss det bästa av det nya. Våra lärare fortbildar sig kontinuerligt inom pedagogik och nya läroformer. IT är ett arbetsredskap som används både i undervisningen och i kommunikationen mellan lärare och elever eller mellan skola och hem.

Genom att variera undervisningen blir lärandet roligare och effektivare.