GDPR och Carlssons skola - Medarbetare

I rollen som arbetsgivare behöver Carlssons Skola hantera dina personuppgifter. Det är bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter, följa lagstiftning och kollektivavtal, samt för att du ska kunna använda de administrativa system som behövs i ditt arbete.

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, kontakta,
Data Skydd.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Personuppgifterna ligger till grund för anställning, utbetalning av lön och pensionspremier och kontrolluppgifter.

Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter
Kategorier av registrerade är ferie-, semester och timanställda.

Kategorier av personuppgifter
För anställd på Carlssons Skola behandlar vi 18 olika typer av personuppgifter: Adress, Namn, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Kön, Ålder, Facklig tillhörighet, Närmast anhörig relation, Närmast anhörig telefon, Barns personnummer, Närmast anhörig Namn, Skyddad ID, CV, Utdrag ur belastningsregistret, Foto, Bankkonto, Skattsedel.

  • Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Föreningen för Carlssons Skola.

Källan vi fick dina personuppgifter från
Dina personuppgifter erhålls från 3 olika källor, samma personuppgiftstyp kan visas flera gånger

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Adress, Barns personnummer, CV, E-postadress, Facklig tillhörighet, Foto, Kön, Namn, Närmast anhörig Namn, Närmast anhörig relation, Närmast anhörig telefon, Personnummer, Skyddad ID, Telefonnummer, Utdrag ur belastningsregistret, Lärarlegitimation, Ålder, Bankkonto Den registrerade
Skattsedel, jämkning Skatteverket
Facklig tillhörighet Facklig organisation/lokalombud

Dina personuppgifter behandlas för 5 olika ändamål och med 4 rättsliga grunder

Typer av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Adress, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Kön, Ålder, Facklig tillhörighet, Barns personnummer, Bankkonto, Skattsedel Fullgörande av avtal Fullgörande av rättslig skyldighet
Adress, Namn, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Kön, Ålder, Facklig tillhörighet, CV Fullgörande av avtal Fullgörande av avtal
Adress, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Kön, Ålder, Barns personnummer Samtycke Fullgörande av rättslig skyldighet
Adress, Namn, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Kön, Ålder Samtycke Fullgörande av avtal
Adress, Namn, E-postadress, Telefonnummer, Närmast anhörig relation, Närmast anhörig telefon, Närmast anhörig Namn Samtycke Kontakt
Personnummer Samtycke Säkerställande av lärarlegitimation
Facklig tillhörighet, Barns personnummer, Skyddad ID, Utdrag ur belastningsregistret Fullgörande av rättslig skyldighet Fullgörande av rättslig skyldighet
Facklig tillhörighet Fullgörande av rättslig skyldighet Fullgörande av avtal
Foto Intresseavvägning Identifiering

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 4 olika utomstående företag på uppdrag från oss.

  1. SchoolSoft
  2. Hogia
  3. Ricoh
  4. Lin Education
  5. Nova Software

Mottagare av personuppgifter

Skatteverket, Collectum, SPP, DKV sjukvårdsförsäkring, Bankgirot. SCB, Statistiska Centralbyrån, för undersökningar med uppgiftsplikt, Försäkringskassan eller annan myndighet efter begäran.

Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer.

Mina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om varför Carlssons Skola behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till. Du har också rätt att få information om vilken rättslig grund som finns för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Carlssons Skola kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Det finns dock ett antal personuppgifter som vi behöver behandla så länge som du är anställd hos oss. Vi behöver dem för att kunna fullfölja vårt uppdrag som arbetsgivare. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa uppgifter måste vi spara för att uppfylla lagar och avtal även efter att du slutat, t ex anställningsavtal.

Du har även rätt att klaga på hur Carlssons Skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Carlssons Skola behandlar. Kontakta i sådana fal Data Skydd.