Vår Vision

”Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet. Från Carlssons Skola går du ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne.”

För dig som elev innebär det att du samverkar och lär i dialog med kamrater och vuxna. Det är viktigt att du visar och möts av respekt och hänsyn. Du utvecklar din sociala kompetens i det dagliga arbetet. Här uppskattas du för den du är.

Vår pedagogik är utformad för att du ska känna arbetsglädje och lust att lära. Du får uppgifter som ger dig intellektuella utmaningar och stimulerar din fantasi. Här tränar och reflekterar du över dina demokratiska rättigheter och skyldigheter. När du lämnar Carlssons Skola har du relevanta kunskaper för livet.