Anmälan till Carlssons Skola

För att ert barn skall registreras i kön till Carlssons Skola skall ansökan göras med formuläret nedan.

Har ni inte erhållit de fyra sista siffrorna i personnumret så skriver ni endast födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). Komplettering med de fyra sista siffrorna kan göras senare.

Har ditt barn inget svenskt personnummer, skriv då endast födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). Detta för att könummer skall kunna beräknas korrekt. För mer information se köregler.

Vi tar ej emot anmälningar via mejl, brev eller telefon.

När ni skickat in er ansökan får ni direkt en bekräftelse till den mejladress som ni angivit. Kommer ingen bekräftelse direkt vänligen maila då omgående till info@carlssonsskola.se.

Kan ni inte skicka iväg er ansökan, behöver korrigera era uppgifter eller stöter på problem av annat slag vänligen hör av er omgående till info@carlssonsskola.se.

Efter anmälan så ansvarar ni för att uppdatera era kontaktuppgifter om förändring sker. Förändring meddelas till info@carlssonsskola.se.

Carlssons Skola eftersöker inga felaktiga kontaktuppgifter om brev kommer i retur.

Genom att fylla i ansökan godkänner ni att den lagras och bearbetas digitalt.

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Kontakta info@carlssonsskola.se om ni har frågor angående vilka personuppgifter skolan sparar eller om ni önskar radering av personuppgifter.

Uppgifterna raderas automatiskt då den sökande eleven fyller 16 år eller på begäran.


Barnet som anmälan avser

Barnets personnummer (ååååmmdd-xxxx) *

Om fullständigt personnummer saknas, skriv endast födelsedatum.

Förnamn *

Efternamn *


Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavarens personnummer (ååååmmdd-xxxx) *

Förnamn *

Efternamn *

E-post *

Gatuadress (folkbokföringsadress) *

Postnummer *

Postort *

Mobiltelefon *


Vårdnadshavare 2 (frivilligt)

Vårdnadshavarens personnummer

Förnamn

Efternamn

E-post

Gatuadress (folkbokföringsadress)

Postnummer

Postort

Mobiltelefon